Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Archiv anket
Otázka č.1: Co má Euroregion Těšínské Slezsko ve znaku?
První odpověď: orla a Piastowskou věž - 1841
Druhá odpověď: orla a rotundu - 1042
Třetí odpověď: hvězdy a Piastowskou věž - 968
Čtvrtá odpověď: Piastowskou věž a rotundu - 1023
Celkem hlasovalo: 4874


Otázka č.2: Která obec se může pyšnit rozsáhlým golfovým areálem?
První odpověď: Smilovice - 403
Druhá odpověď: Komorní Lhotka - 285
Třetí odpověď: Ropice - 287
Čtvrtá odpověď: Horní Tošanovice - 283
Celkem hlasovalo: 1258


Otázka č.3: 1. Ze které z uvedených obcí MOPS je nejblíže na horu Prašivou?
První odpověď: z Ropice - 202
Druhá odpověď: ze Stříteže - 130
Třetí odpověď: z Komorní Lhotky - 81
Čtvrtá odpověď: z Řeky - 157
Celkem hlasovalo: 570


Otázka č.4: Přes kterou z uvedených obcí MOPS neteče řeka Stonávka?
První odpověď: Vělopolí - 503
Druhá odpověď: Komorní Lhotku - 339
Třetí odpověď: Třanovice - 376
Čtvrtá odpověď: Hnojník - 393
Celkem hlasovalo: 1611


Otázka č.5: 2. Která z uvedených obcí MOPS má nejméně obyvatel?
První odpověď: Střítež - 681
Druhá odpověď: Hnojník - 447
Třetí odpověď: Vělopolí - 485
Čtvrtá odpověď: Komorní Lhotka - 476
Celkem hlasovalo: 2089


Otázka č.6: Ve které z uvedených obcí není zámek?
První odpověď: v Ropici - 312
Druhá odpověď: v Komorní Lhotce - 79
Třetí odpověď: v Hnojníku - 54
Čtvrtá odpověď: v Dolních Tošanovicích - 68
Celkem hlasovalo: 513


Otázka č.7: Která z uvedených obcí MOPS má sportovní halu a fotbalový tým?
První odpověď: Smilovice - 212
Druhá odpověď: Vělopolí - 164
Třetí odpověď: Horní Tošanovice - 124
Čtvrtá odpověď: Hnojník - 148
Celkem hlasovalo: 648


Otázka č.8: Kde leží Euroregion Těšínské Slezsko?
První odpověď: v pohraniční oblasti severozápadní části ČR a jižní části Polska - 660
Druhá odpověď: v pohraniční oblasti severovýchodní části ČR a jižní části Polska - 589
Třetí odpověď: v pohraniční oblasti jihovýchodní části ČR a severního Rakouska - 471
Čtvrtá odpověď: v pohraniční oblasti jihozápadní části ČR a severní části Polska - 613
Celkem hlasovalo: 2333


Otázka č.9: 11. Ve které z uvedených obcí nemáme vlakovou stanici?
První odpověď: v Řece - 132
Druhá odpověď: v Ropici - 96
Třetí odpověď: ve Stříteži - 70
Čtvrtá odpověď: v Hnojníku - 64
Celkem hlasovalo: 362


Otázka č.10: 8. Která z uvedených obcí MOPS je nejvýše položená?
První odpověď: Řeka - 129
Druhá odpověď: Třanovice - 99
Třetí odpověď: Dolní Tošanovice - 74
Čtvrtá odpověď: Komorní Lhotka - 92
Celkem hlasovalo: 394


Otázka č.11: 10. Ve které z uvedených obcí není škola?
První odpověď: v Komorní Lhotce - 135
Druhá odpověď: ve Vělopolí - 140
Třetí odpověď: ve Smilovicích - 99
Čtvrtá odpověď: v Třanovicích - 110
Celkem hlasovalo: 484


Otázka č.12: Kde se nacházela 1. hrnčírna ve Slezsku?
První odpověď: v Třanovicích - 117
Druhá odpověď: v Komorní Lhotce - 91
Třetí odpověď: v Horních Tošanovicích - 98
Čtvrtá odpověď: ve Stříteži - 52
Celkem hlasovalo: 358


Otázka č.13: Na obrázku ve fotogalerii "Kdo je to?" je:
První odpověď: bývalá ředitelka MŠ p. Věra Kajzarová - 165
Druhá odpověď: bývalá kuchařka p. Karla Petrášová - 151
Třetí odpověď: bývalá školnice p. Anna Činčalová - 166
Čtvrtá odpověď: současná učitelka MŠ p. Jana Nosková - 154
Celkem hlasovalo: 636


Otázka č.14: 7. Která z uvedených obcí MOPS má nejvíce obyvatel?
První odpověď: Smilovice - 116
Druhá odpověď: Ropice - 98
Třetí odpověď: Hnojník - 114
Čtvrtá odpověď: Řeka - 92
Celkem hlasovalo: 420


Otázka č.15: 5. Která z uvedených obcí MOPS je největší rozlohou?
První odpověď: Komorní Lhokta - 234
Druhá odpověď: Horní Tošanovice - 148
Třetí odpověď: Vělopolí - 150
Čtvrtá odpověď: Střítež - 193
Celkem hlasovalo: 725


Otázka č.16: 3. Která z uvedených obcí MOPS má nejmenší rozlohu?
První odpověď: Vělopolí - 82
Druhá odpověď: Řeka - 64
Třetí odpověď: Třanovice - 48
Čtvrtá odpověď: Střítež - 50
Celkem hlasovalo: 244


Otázka č.17: Ve které obci má jeden potok dva názvy - Řeka a Ropičanka?
První odpověď: v Ropici - 96
Druhá odpověď: ve Vělopolí - 181
Třetí odpověď: ve Smilovicích - 71
Čtvrtá odpověď: v Řece - 76
Celkem hlasovalo: 424


Otázka č.18: Která z uvedených obcí leží nejzápadněji?
První odpověď: Smilovice - 164
Druhá odpověď: Dolní Tošanovice - 191
Třetí odpověď: Řeka - 101
Čtvrtá odpověď: Vělopolí - 137
Celkem hlasovalo: 593


Otázka č.19: 6. Která z uvedených obcí MOPS leží nejvíce na severu?
První odpověď: Vělopolí - 108
Druhá odpověď: Třanovice - 106
Třetí odpověď: Smilovice - 99
Čtvrtá odpověď: Řeka - 123
Celkem hlasovalo: 436


Otázka č.20: Která obec ve svém názvu ukrývá ráz své krajiny?
První odpověď: Třanovice - 111
Druhá odpověď: Smilovice - 121
Třetí odpověď: Vělopolí - 110
Čtvrtá odpověď: Řeka - 48
Celkem hlasovalo: 390


Otázka č.21: Která z uvedených obcí MOPS je nejníže položená?
První odpověď: Smilovice - 65
Druhá odpověď: Horní Tošanovice - 59
Třetí odpověď: Ropice - 63
Čtvrtá odpověď: Třanovice - 89
Celkem hlasovalo: 276


Otázka č.22: Která obec je střediskem MOPS?
První odpověď: Třanovice - 165
Druhá odpověď: Komorní Lhotka - 149
Třetí odpověď: Dolní Tošanovice - 187
Čtvrtá odpověď: Střítež - 182
Celkem hlasovalo: 683


Otázka č.23: Kolik obcí patří do Mikroregionu obcí povodí Stonávky??
První odpověď: 7 - 38
Druhá odpověď: 8 - 20
Třetí odpověď: 9 - 58
Čtvrtá odpověď: 10 - 25
Celkem hlasovalo: 141


Otázka č.24: Ve které obci jsou bylinné lázničky?
První odpověď: v Řece - 127
Druhá odpověď: v Komorní Lhotce - 143
Třetí odpověď: ve Vělopolí - 99
Čtvrtá odpověď: v Třanovicích - 145
Celkem hlasovalo: 514


Otázka č.25: Kolik let svého trvání oslavila většina obcí MOPS v roce 2005?
První odpověď: 700 - 197
Druhá odpověď: 600 - 63
Třetí odpověď: 500 - 70
Čtvrtá odpověď: 400 - 62
Celkem hlasovalo: 392


Otázka č.26: Ve které obci se těží godulský pískovec?
První odpověď: v Řece - 71
Druhá odpověď: ve Vělopolí - 54
Třetí odpověď: v Ropici - 60
Čtvrtá odpověď: ve Smilovicích - 55
Celkem hlasovalo: 240


Otázka č.27: Kde byl ubytován T. G. Masaryk při návštěvě Těšínského Slezska 6. 7. 1930?
První odpověď: na zámku v Hnojníku - 67
Druhá odpověď: na zámku v Ropici - 43
Třetí odpověď: na zámku v Horních Tošanovicích - 50
Čtvrtá odpověď: na zámku ve Frýdku-Místku - 31
Celkem hlasovalo: 191


Otázka č.28: Kde pobýval u své sestřenice Eufémie Hoppelové malíř Josef Mánes?
První odpověď: ve Vělopolí - 94
Druhá odpověď: ve Stříteži - 117
Třetí odpověď: v Řece - 87
Čtvrtá odpověď: v Hnojníku - 57
Celkem hlasovalo: 355


Otázka č.29: Kde se dá zhlédnout ojedinělý exemplář liliovníku tulipánokvětého?
První odpověď: v Dolních Tošanovicích - 41
Druhá odpověď: v Ropici - 17
Třetí odpověď: v Komorní Lhotce - 24
Čtvrtá odpověď: ve Stříteži - 20
Celkem hlasovalo: 102


Otázka č.30: Naše škola slaví letos významné jubileum. Víš, kdy byla založena?
První odpověď: před 40 lety - 31
Druhá odpověď: před 60 lety - 74
Třetí odpověď: před 80 lety - 60
Čtvrtá odpověď: před 100 lety - 19
Celkem hlasovalo: 184


Otázka č.31: První ředitel naší školy, p. Micka, pocházel z:
První odpověď: Ostravy - 107
Druhá odpověď: Prahy - 134
Třetí odpověď: Frýdku-Místku - 126
Čtvrtá odpověď: Stříteže - 113
Celkem hlasovalo: 480


Otázka č.32: Kde se nachází Mikroregion obcí povodí Stonávky (MOPS)?
První odpověď: v jižních Čechách - 55
Druhá odpověď: na severní Moravě - 70
Třetí odpověď: v západních Čechách - 54
Čtvrtá odpověď: na jižní Moravě - 41
Celkem hlasovalo: 220


Otázka č.33: Která obec nepatří do Mikroregionu obcí povodí Stonávky?
První odpověď: Komorní Lhotka - 42
Druhá odpověď: Třanovice - 36
Třetí odpověď: Horní Žukov - 69
Čtvrtá odpověď: Horní Tošanovice - 35
Celkem hlasovalo: 182


Otázka č.34: Naše škola oslaví v roce 2008 významné jubileum. Víš, kdy byla založena? (odpověď najdeš na těchto stránkách)...
První odpověď: před 40 lety - 201
Druhá odpověď: před 60 lety - 167
Třetí odpověď: před 80 lety - 187
Čtvrtá odpověď: před 100 lety - 161
Celkem hlasovalo: 716


Otázka č.35: Jak se vám líbil tento školní rok?
První odpověď: Moc, užili jsme si to... - 123
Druhá odpověď: Líbil, tak normálně... - 41
Třetí odpověď: Docela nuda... - 45
Čtvrtá odpověď: Nelíbil, nic zajímavého jsme neprožili... - 88
Celkem hlasovalo: 297


Otázka č.36: Jste spokojeni s nabídkou kroužků v naší škole?
První odpověď: ano, velmi - 74
Druhá odpověď: nabídka je dostačující - 9
Třetí odpověď: docela ano, ale je jich málo - 56
Čtvrtá odpověď: ne - 7
Celkem hlasovalo: 146


Otázka č.37: Jak se vám líbil školní výlet na hrad Bouzov?
První odpověď: byl prima - 108
Druhá odpověď: docela ano - 60
Třetí odpověď: no, ušel, ale nic moc - 64
Čtvrtá odpověď: nelíbil - 42
Celkem hlasovalo: 274


Otázka č.38: Kdybyste měli možnost vybrat našemu kulturnímu domu novou barvu fasády, jakou byste zvolili?
První odpověď: zelenou - 73
Druhá odpověď: žlutou - 116
Třetí odpověď: podobnou fasádě naší školy - 69
Čtvrtá odpověď: jinou - 54
Celkem hlasovalo: 312


Otázka č.39: Jak často čteš ve svém volném čase?
První odpověď: čtu rád/a - téměř denně - 52
Druhá odpověď: čtu čtu rád/a - asi jednou týdně - 70
Třetí odpověď: čtu nerad/a - jen když je to můj domácí úkol - 84
Čtvrtá odpověď: čtení mě vůbec nebaví - 68
Celkem hlasovalo: 274


Otázka č.40: Na prázdninách se mi nejvíce líbí:
První odpověď: koupání - 162
Druhá odpověď: výlety - 106
Třetí odpověď: zážitky s kamarády - 123
Čtvrtá odpověď: zážitky s mou rodinou - 128
Celkem hlasovalo: 519


Otázka č.41: Kam se chystáte na prázdniny?
První odpověď: do zahraničí, k moři - 60
Druhá odpověď: na tábor - 103
Třetí odpověď: na toulky po ČR - 76
Čtvrtá odpověď: nepojedu nikam, budu doma - 58
Celkem hlasovalo: 297


Otázka č.42: Na 1. školní den v novém školním roce...
První odpověď: .. se těším moc. - 41
Druhá odpověď: ...se těším tak normálně. - 34
Třetí odpověď: ... se těším jen trochu. - 22
Čtvrtá odpověď: ... se netěším vůbec. - 42
Celkem hlasovalo: 139


Otázka č.43: Líbí se vám naše stránky?
První odpověď: líbí, jsou super - 50
Druhá odpověď: líbí - 36
Třetí odpověď: ujdou - 13
Čtvrtá odpověď: nic moc - 32
Celkem hlasovalo: 131


Otázka č.44: Která škola vyhraje turnaj ve florbalu?
První odpověď: ZŠ Střítež - 65
Druhá odpověď: ZŠ Hnojník - 1
Třetí odpověď: ZŠ Smilovice - 22
Čtvrtá odpověď: ZŠ Třanovice - 28
Celkem hlasovalo: 116


Otázka č.45: Která obec Mikroregion obcí povodí Stonávky má nejvíce obyvatel?
První odpověď: Ropice - 0
Druhá odpověď: Hnojník - 0
Třetí odpověď: Třanovice - 0
Čtvrtá odpověď: Komorní Lhotka - 0
Celkem hlasovalo: 0


Otázka č.46: 1. Ze které z uvedených obcí MOPS je nejblíže na horu Prašivou?
První odpověď: z Ropice - 0
Druhá odpověď: ze Stříteže - 0
Třetí odpověď: z Komorní Lhotky - 0
Čtvrtá odpověď: z Řeky - 0
Celkem hlasovalo: 0


Ke správnému chodu stránek je potřeba Flash Player 8
Fotogalerie (další)

Den matek 2017 - čtenářský klub

Pěvecká a výtvarná soutěž "Rozvíjej se, poupátko" 2017


Anketa (další)