Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Novinky (archiv novinek)

8. 09. 2017 - Výměna hodiny plavání - Z organizačních důvodů se výjimečně přesouvá výuka plaveckého výcviku z úterý 19. 9. na středu 20. 9. 2017. Děkujeme za pochopení.
6. 09. 2017 - Noční stezka pohádkovým lesem -
5. 09. 2017 - Informativní schůzka ZUŠ A PLUS - Informativní schůzka pro rodiče dětí přihlášených (i pro další zájemce) do ZUŠ A PLUS se koná 7. 9. 2017 v 15:00 hod.

Projekt "EU - peníze školám"
2010 – 2013

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola úspěšně zapojila do projektu "EU peníze školám" pod názvem Učíme se interaktivně a hravě, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0422. Díky tomuto projektu jsme mohli, mimo jiné, vybavit dvě učebny interaktivními tabulemi. Výuka se tak stala pro naše žáky zajímavější, kvalitnější a zábavnější.

Projekt byl zahájen 1. 10. 2010, ukončení projektu je naplánováno na 31. 3. 2013.

 • 1. monitorovací období: 1. 10. 2010 - 31. 3. 2011
 • 2. monitorovací období: 1. 4. 2011 - 30. 9. 2011
 • 3. monitorovací období: 1. 10. 2011 - 31. 3. 2012
 • 4. monitorovací období: 1. 4. 2012 - 30. 9. 2012
 • závěrečné monitorovací období: 1. 10. 2012 - 31. 3. 2013
 • Z projektu bylo financováno vybavení interaktivních učeben interaktivními tabulemi, hlasovacími zařízeními i počítači pro práci učitelů a žáků.

  V rámci 2. a 4. monitorovacího období byly vytvořeny rovněž materiály k inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) a Matematiky (IV/2). Tyto výukové programy vyrobili pedagogové naší školy v programech MS Word, MS PowerPoint a ActivInspire a jsou využívány ve výuce na jednotlivých počítačích či interaktivních tabulích - k vyvození učební látky, procvičování učiva nebo jsou nabízeny žákům jako rozšiřující učivo, a to formou individální či frontální výuky.

 • Pro M, Vl - Mgr. Landecká Olga - olgalandecka@seznam.cz, tel. 558 694 335
 • Pro Aj, M - Mgr. Machová Eva - machev@seznam.cz, tel. 558 694 335
 • Pro Prv - Mgr. Kucharová Věra
 • Pro ČJ, M, Vl - Mgr. Machálková Dagmar - reditelzsstritezuct@seznam.cz, tel. 558 694 337


 • Projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně"
  2014 – 2015


  ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace je Partnerem projektu "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně" CZ.1.07/1.3.00/51.0009, podaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy č. 51, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a dalšími 49 základními a středními školami. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky partnerských škol ZŠ a SŠ a poskytování intenzivní prezenční a on-line metodické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

  Aktivity budou realizovány v období 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 v unikátním spojení Pedagogické a Přírodovědné fakulty v Ostravě, která bude zajišťovat zejména odbornou garanci a vzdělávací kurzy pro pedagogy, a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, která nabídne zejména metodickou a technickou podporu v oblasti ICT.

  ICT koordinátorkami projektu za ZŠ Střítež jsou Mgr. Michaela Křivánková a Mgr. Dagmar Machálková.

  Výsledek výběrového řízení
  (zveřejnění výzvy na stránkách MŠMT najdete zde, zveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení zde)

  Číslo veřejné zakázky: C142135
  Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0009
  Název projektu: Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně
  Název veřejné zakázky: Dodávka ICT techniky – Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  Datum vyhlášení výzvy k předkládání nabídek: 4. 11. 2014
  Název/obchodní firma, sídlo a IČ zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Střítež 108, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IČ: 75026457
  Název/obchodní firma vybraného dodavatele: Z+M Partner, spol. s r.o.
  Sídlo dodavatele: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935
  Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů: pořadí č. 2: ALGORIT CZECH, s. r. o., Jablonského 398/14, 397 01 Písek, IČ: 28831381  Projekt "Zvýšením kompetencí učitelů ke kvalitě"
  2015 – 2016


  ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace je zapojena do projektu "Zvýšením kompetencí učitelů ke kvalitě" CZ.1.07/1.1.00/56.0702, podaného do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy č. 56. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Projekt je zaměřen na posílení čtenářské gramotnosti žáků, výuku cizích jazyků u žáků i pedagogů a na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Naše škola je zapojena do šablony č. 2 (Zahraniční jazykový kurz pro učitele) a šablony č. 3 (Stínování - shadowing - pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí).

  Aktivity budou realizovány v období 1. 8. 2015 – 31. 12. 2015 formou výjezdů pedagogů do zahraničí s cílem zdokonalení jejich jazykových kompetencí (Irsko) a získání zkušeností se vzděláváním žáků na obdobném typu školy v zahraničí (Finsko).

  Pedagogy zapojenými do projektu za ZŠ Střítež jsou Mgr. Michaela Křivánková a Mgr. Dagmar Machálková.  Projekt "Vzděláváme se spolu a navzájem"
  2016 – 2018


  V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem „Vzděláváme se spolu a navzájem", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001594. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a podpořen MŠMT České republiky.

  Aktivity budou realizovány v období 3. 10. 2016 – 2. 10. 2018.

  Do projektu budou zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci MŠ a ZŠ spolu s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci.  Přeshraniční projekty najdete na samostatné stránce webu

  Ke správnému chodu stránek je potřeba Flash Player 8
  Fotogalerie (další)

  Den matek 2017 - čtenářský klub

  Pěvecká a výtvarná soutěž "Rozvíjej se, poupátko" 2017


  Anketa (další)