Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek–Místek, příspěvkové organizaci

Dne 16.6. 2005 byla na naší škole zřízena školská rada, která se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

  1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. i) podává návrh na odvolání ředitele školy
  10. j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2005/2006 do šk. roku 2007/2008 - 6 členů:
-Jana Wojnarová a Jaromír Chudý, jmenováni zřizovatelem školy, Obcí Střítež
- Ivona Struharňanská a Renáta Galandžárová za zákonné zástupce
- Olga Landecká a Jana Nosková za pedagogické pracovníky školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2008/2009 do šk. roku 2010/2011 - 3 členové:
Jaromír Chudý, jmenován zřizovatelm, Obcí Střítež
- Ivona Struharňanská za zákonné zástupce
- Olga Landecká za pedagogické pracovníky školy

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2011/2012 do šk. roku 2013/2014 - 3 členové:
- Jiří Kajzar, jmenován zřizovatelem, Obcí Střítež
- Lucie Szkanderová za zákonné zástupce
- Olga Landecká za pedagogické pracovníky školy

Dne 25.4. 2012 byla za ZO Střítež zvolena do školské rady za Jiřího Kajzara Uršula Rusnoková, která byla dalším náhradníkem z příslušné kandidátní listiny.

Školská rada při ZŠ a MŠ Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci od šk. roku 2014/2015 - 3 členové:
- Adéla Kapitanovová, jmenována zřizovatelem, Obcí Střítež
- Dagmar Lokay za zákonné zástupce
- Eva Machová za pedagogické pracovníky školy

Ke správnému chodu stránek je potřeba Flash Player 8
Fotogalerie (další)

Den matek 2017 - čtenářský klub

Pěvecká a výtvarná soutěž "Rozvíjej se, poupátko" 2017


Anketa (další)