Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 có gì thay đổi?

Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 có gì thay đổi?

29 Tháng Mười Một, 2018 Off By zsstritezuct

Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 đã có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế văn hóa và xã hội. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết cụ thể những điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 nhé!

1. Các hình thức trường mần non

Trường mẫu giáo, trường mầm non (có tên gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có thể được tổ chức theo hình thức công lập, tư thục và dân lập. Cụ thể như sau:

 • Nhà trường, nhà trẻ, lớp mẫu giáo công lập là do Nhà nước thành lập và đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp đầy đủ kinh phí cho các kế hoạch chi thường xuyên.
 • Nhà trường, nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập là do một cộng đồng dân cư thành lập và đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động và một phần là do chính quyền địa phương hỗ trợ.

Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 có gì đổi mới?Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 có gì đổi mới?

 • Nhà trường, nhà trẻ, lớp mẫu giáo tư thục là do cá nhân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thành lập và đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp kinh phí cho các hoạt động bằng nguồn vốn ngoài không phải ngân sách của nhà nước.

2. Phân cấp quản lý các cơ sở mầm non được thực hiện như sau

 • Đối với nhà trường, nhà trẻ được quản lý bởi ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã và các thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Đối với lớp mẫu giáo độc lập được quản lý bởi ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

3. Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ

Nhà trường, nhà trẻ được thành lập phải đạt yêu cầu

 • Nhà trường, nhà trẻ nếu có đề án thành thì phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được nhà nước chấp thuận, phê duyệt.
 • Khi có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ thì phải xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình đào tạo – giáo dục, cơ sở vật chất, địa điểm dự kiến, đất đai, nguồn tài chính và nhân lực, phương hướng xây dựng và phát triển.

Nhà trường, nhà trẻ được hoạt động phải đạt yêu cầu

 • Được cơ quan nhà nước cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
 • Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ phải đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và những người lao động khác,
 • Đất đai, thiết bị, cơ sở vật chất phải đáp ứng được yêu cầu về duy trì và phát triển hoạt động theo quy định của pháp luật,
 • Có chương trình đào tạo – giáo dục, giáo án, tài liệu chăm sóc trẻ phải phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều lệ trường mầm non mới nhấtĐiều lệ trường mầm non mới nhất 2018

 • Có đủ nguồn tài chính để có thể duy trì và phát triển những hoạt động giáo dục.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng và chất lượng. Đảm bảo thực hiện các chương trình theo đúng quy định của pháp luật.
 • Có ít nhất 50 em đi học trở lên, mỗi lớp mẫu giáo, nhóm trẻ không quá 20 em.
 • Có quy chế hoạt động và tổ chức riêng.

4. Số lượng trẻ trong lớp học

Trẻ từ 3 đến 36 tháng được tổ chức theo nhóm trẻ. Theo quy định pháp luật số lượng tối đa trong một nhóm trẻ được xác định như sau:

 • 15 trẻ đối với nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi
 • 20 trẻ đối với nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi
 • 25 trẻ đối với nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

Trẻ từ 3 tuổi trở lên sẽ được tổ chức thành lớp mẫu giáo. Theo quy định pháp luật số lượng tối đa trong một lớp mẫu giáo được xác định như sau:

 • 25 trẻ đối với lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi
 • 30 trẻ đối với lớp mẫu giáo 4 đến 5 tuổi
 • 35 trẻ đối với lớp mẫu giáo 5 đến 6 tuổi

Trong điều lệ trường mầm non mới nhất 2018 có quy định nếu trong trường hợp số lượng trẻ trong mỗi lớp hoặc mỗi nhóm không đạt đủ 50% so với quy định về số trẻ tối đa thì sẽ được tổ chức ghép lớp, ghép nhóm. Trong mỗi lớp mẫu giáo hoặc nhóm trẻ có không quá 2 trẻ có cùng 1 loại khuyết tật.

5. Hoạt động giáo viên không được phép thực hiện

Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của đồng nghiệp và trẻ đang theo học tại trường, lớp.

Bỏ buổi dạy, giờ dạy, tùy ý cắt chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục.

Bắt ép trẻ đi học thêm để có thêm thu nhập.

Cắt bớt khẩu phần ăn của trẻ, làm việc riêng khi đang trong giờ học của trẻ.

Xuyên tạc không đúng về nội dung giáo dục.

Trên đây là những điều lệ trường mầm non mới nhất 2018. Mong đã mang lại thông tin hữu ích đến bạn đọc!

3.3/5 - (3 bình chọn)