Danh mục: Mẫu giáo

Nhà trẻ hay nhà giữ trẻ hay mẫu giáo, mầm non là một hình thức dịch vụ giáo dục chăm sóc trẻ. Những thay đổi cách chăm sóc , môi trường khi bắt đầu đi mẫu giáo đã ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.